Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is verantwoordelijk voor het bestrijden van een beginnende brand, het verlenen van Eerste Hulp en het begeleiden van een ontruiming. De Arbo-wet eist dat de werkgever de veiligheid van klanten, bezoekers en medewerkers kan garanderen door het aanstellen van BHV-er(s).
OTAN training & advies verzorgt verschillende BHV trainingen voor zowel werkgevers als werknemers. In het hele land worden deze BHV opleidingen & trainingen gegeven door zeer ervaren docent(en).
Er komen diverse onderwerpen aan de orde zoals:
• Eerste hulp
• Reanimatie (met de AED)
• Brandbestrijding en brandpreventie
• Ontruiming en communicatie.

BHV basis:


Elk bedrijf is verplicht BHV’ers in het personeelsbestand te hebben. BHV staat voor bedrijfshulpverlening De BHV’ers functioneren als georganiseerde hulp binnen een organisatie en zijn als eerste ter plaatse in geval van nood. Een BHV’er heeft de belangrijke taak om letsel en schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Deze BHV-training is dus voor medewerkers die nog geen enkele ervaring hebben.
Na het volgen van de BHV cursus is de medewerker in staat om juist te handelen in noodsituaties.
Onderwerpen die worden behandeld:
• Brand en ontruiming (communicatie, procedures, blusmiddelen, ontruiming, enz)
• Levensreddende handelingen (benaderen slachtoffer, reanimatie en AED, verbandleer, Rautek greep, enz)

Het cursusgeld voor de basisopleiding BHV: € 119,00 p/p dit is incl. lesmateriaal, certificering (exclusief: lunch, locatiekosten, btw)
Dit betreft een 1-daagse cursus
(2-daagse cursus is op aanvraag)

BHV herhaling:

De kennis en vaardigheden up-to-date houden!
De cursus BHV herhaling is bedoeld voor medewerkers die hun BHV diploma moeten verlengen.
In 1 dag frissen we de kennis en vaardigheden van de BHV-er weer op en brengen we ze op de hoogte van (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van bedrijfshulpverlening = BHV
Onderwerpen die worden behandeld:
• Brand en ontruiming: communicatie, procedures bij calamiteiten, blusmiddelen, ontruiming, enz)
• Levensreddende handelingen LEH (benaderen slachtoffer, reanimatie en AED, verbandleer, Rautek greep, shock, vergiftiging, enz)
Het cursusgeld voor de herhaling BHV: € 109,00 p/p dit is incl. lesmateriaal, certificering (exclusief: lunch, locatiekosten, boek en btw)


BHV incompany of BHV op locatie:

Uw BHV training bij u op het bedrijf!
De instructeur komt bij u op het bedrijf om een BHV basis of BHV herhaling te geven. Wij geven bij u op locatie de opleidingen, en onze instructeur doet tevens met uw medewerkers een ronde door uw bedrijf.
Zo gaan we bekijken wat de "aandachtspunten" zijn en hoe we die aan hun kennis kunnen toevoegen.
Het grote voordeel van BHV in company:
- Dat de BHV-cursus afgestemd kan worden op uw specifieke bedrijf situatie.
- Zo bespaart u op reistijd en reiskosten van uw medewerkers.
Neem contact met ons op voor meer informatie en/of de mogelijkheden, of vraag een offerte aan.

Opleiding ploegleider:

Een opleiding ploegleider BHV gaat verder dan een gewone BHV cursus of opleiding. Een opleiding ploegleider is specifiek gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg. In elke groepssituatie is een leider gewenst en in een BHV-ploeg kan deze leider zelfs het verschil maken tussen leven en dood, een belangrijke taak.

De opleiding Ploegleider BHV is gericht op de inzet van de ploegleider als leidinggevende van een BHV-ploeg.
Opleidingsduur: 4 dagdelen

Onderwerpen die worden behandeld:
• Leiding geven aan een BHV Ploeg
• Wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen
• Het papieren BHV plan omzetten naar praktijk
• BHV ploeg voorbereiden en trainen
• Beheer van BHV materialen

Toelatingseis: U bent opgeleid tot bedrijfshulpverlener en in het bezit van een geldig certificaat.
Het cursusgeld bedraagt: € 325,00 p/p (excl. Btw en lunch)
Dit is inclusief:
• Lesmateriaal
• Examen
• Certificaat
• Pasje (creditcard formaat)

Herhaling opleiding ploegleider BHV:

Ploegleider BHV is een verantwoordelijke taak. Om deze taak goed uit te kunnen blijven voeren dient u jaarlijks een herhalingstraining te volgen.
Opleidingsduur: 2 dagdelen
• Communicatief leiding geven aan een BHV Ploeg
• Wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening in de praktijk toepassen
• Het papieren BHV plan omzetten naar praktijk
• BHV ploeg voorbereiden en trainen
• Beheer van BHV materialen
Wanneer de cursus herhaling ploegleider met een voldoende wordt afgesloten ontvangt de cursist het NIBHV herhalingscertificaat Ploegleider BHV.

Toelatingseis: U bent opgeleid tot bedrijfshulpverlener en Ploegleider BHV en in het bezit van een geldig BHV diploma & diploma Ploegleider BHV.
Het cursusgeld bedraagt: € 199,00 p/p (excl. Btw en lunch)
Dit is inclusief:
• Certificaat

BHV ademlucht

De module adembescherming is bedoeld voor bedrijfshulpverleners die bij het uitvoeren van de taken van de bedrijfshulpverlening gebruik maken van adembescherming. Hierbij kan gedacht worden aan het redden van slachtoffers en het gidsen van de brandweer of andere professionele hulpverleningsdiensten en het veilig laten verlopen van processen binnen het bedrijf bij een calamiteit.
Toelatingseisen:
* Minimaal in het bezit van basis BHV.
* Medische goedkeuring voor het dragen ademlucht.
Opleiding duurt 4 dagdelen
Het cursusgeld is op aanvraag. (Deze hebben we ook in een herhalingssessie dan duurt deze opleiding maar 2 dagdelen)

Kleine Blusmiddelen


Bij een brand is de eerste reactie van de aanwezige belangrijk. Het is daarom belangrijk dat iedere werknemer de (minimale) benodigde kennis heeft van brandbestrijdingsmiddelen.
In deze cursus Kleine blusmiddelen wordt ook daar o.a. aandacht aan besteed.
• Eigen veiligheid en die van anderen
• Het ontstaan van brand
• Brandklassen en blusstoffen
• Deurprocedures
Theoretisch en praktijk technische les

Opleidingsduur: 1 dagdeel
Het cursusgeld bedraagt: € 75,- p/p (exclusief: locatiekosten, btw)