AED:

Reanimatie met AED wat Automatische Externe Defibrillator betekent , is een apparaat waarmee u eerste hulp kunt verlenen in geval van hartproblemen en werkt als hulpmiddel bij reanimatie.
Het apparaat geeft elektrische schokken af waarmee het hartritme weer op gang kan worden gebracht (defibrillatie).
Bij onze reanimatie en AED cursus leert hoe te handelen. Snelheid is heel belangrijk, indien er snel de juiste handelingen worden gedaan neemt de overleving kans enorm toe.
Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit dus de kansen van het slachtoffer.

Opleidingsduur: 1 dagdeel (vanaf 6 personen)
Het cursusgeld bedraagt: € 65,- p/p incl koffie/thee (excl: Btw, certificaat NRR € 25,-)

Een AED training bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk:
• Wat is het hart, hoe werkt het en wat kan er allemaal mis kan gaan
• Slachtoffer benaderen
• Ademhalingscontrole
• Reanimatie
• Werking AED
• Inzet AED

*Extra informatie

Hoe werkt een AED:


Een AED heeft twee elektroden die op de blote borst van het slachtoffer geplakt worden. Het apparaat registreert wat het hart in het lichaam doet en geeft aan de hand daarvan advies over de volgende stap. Het kan zijn dat de AED aangeeft dat alleen reanimatie mogelijk is maar het zou ook kunnen zijn dat het apparaat aangeeft dat er een schok toegediend moet worden. De AED bepaalt zelf hoeveel schokken nodig zijn en de bijbehorende sterkte van de stroom.
De AED zal alleen een schok toedienen als het hart van het slachtoffer zo snel en onregelmatig beweegt dat de pompfunctie van het hart verloren gaat.

EHBO:


EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken.
Eerste Hulp bij een ongeval is van groot belang. In sommige situaties kan het zelfs levensreddend zijn.

Tijdens de EHBO cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen van de ademhaling
• Stilstand van de bloedsomloop
• Ernstige uitwendige bloedingen
• Shock
• Uitwendige wonden
• Brandwonden
• Kneuzingen en verstuikingen
• Ontwrichting en botbreuken • Oogletsel
• Vergiftiging
• Elektriciteits-ongevallen
• Letsel door koude en warmte
• Vervoer over korte afstand
• Verband- en hulpmiddelen
• Reanimatie
• AED

EHBO Basis blended (EH3110) 4 uur praktijk en 8 uur online.
Het cursusgeld bedraagt: € 130,00 p/p (exclusief: locatiekosten, btw)

EHBO Basis (EH2200) 2 dagdelen 8 uur
Het cursusgeld bedraagt: € 140,00 p/p (exclusief: locatiekosten, lunch en btw)

EHBO uitgebreid (EH4100) 5 dagdelen 20 uur
Het cursusgeld bedraagt: € 260,00 p/p (exclusief: locatiekosten, lunch en btw)

Ken de basisregels voor Eerste Hulpverlening!
• Let op gevaar.
• Controleer wat er is gebeurd en wat er met het slachtoffer aan de hand is.
• Houd het slachtoffer rustig en stel hem/haar gerust. Zorg ook voor beschutting.
• Zorg dat er professionele hulp geregeld wordt.
• Bied hulp aan het slachtoffer op de plaats waar hij/zij zit of ligt.

EHBO AAN BABY's EN KINDEREN


Jaarlijks belanden er ruim 140 duizend kinderen bij de spoedeisende hulp door ongelukjes in of om het huis.
Tijdens een EHBO cursus bij kinderen leer je hoe je eerste hulp kunt verlenen en wat te doen in geval van nood.
Door te weten wat jij kunt doen sta je niet met lege handen en kun jij professionele eerste hulp bieden als dat nodig is.

Tijdens deze cursus baby/kinder EHBO komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
• Bloeding
• Shock
• Kneuzing en verstuiking
• Botbreuken
• Tandletsel
• Oververhitting
• Koortsstuipen
• Oogletsel
• Reanimatie
• Brandwonden
• Verband/hulpmiddelen

Opleidingsduur: 1 dag
Het cursusgeld bedraagt:€ 93,00 p/p (exclusief: locatiekosten, lunch, btw)