Otan Training & Advies

2018-04-22

Onderzoek naar de veiligheid van koolmonoxidemelders


In 2014 onderzocht Prosafe een professionele samenwerking van verschillende Europese toezichthouders verschillende CO-melders uit heel Europa. Het bleek dat 4 door Nederland bemonsterde CO-melders onvoldoende beveiliging boden tegen een koolmonoxidevergiftiging. Dit was voldoende reden om na te gaan of CO-melders, verkrijgbaar op de Nederlandse markt, voldoen aan de eisen uit normen NEN-EN 50291-1:2010 en de NEN-EN 50291-1/A1:2012. Risico s Koolstofmonoxide of koolmonoxide (CO) is een kleur en reukloos giftig gas, dat lichter is dan lucht. In het bloed hecht het zich aan het zuurstoftransporteiwit hemoglobine in rode bloedcellen, waarbij het zuurstof (O2) verdringt. Het vermogen van koolmonoxide om zich vast te hechten op dit eiwit is namelijk circa 240 keer zo groot als dat van zuurstof. Dat betekent dat zelfs bij een geringe concentratie van koolmonoxide in de lucht er relatief veel koolmonoxide in het bloed terecht kan komen en er vergiftigingsverschijnselen kunnen optreden. De symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en vermoeidheid. Bij langere blootstelling of blootstelling aan zeer hoge concentraties treedt bewusteloosheid op en de dood als gevolg van zuurstofgebrek in de hersenen. De symptomen worden vaak niet herkend en daarom is het vaak te laat om nog in te grijpen. Door koolmonoxide vergiftigde personen en dieren verliezen ongemerkt het bewustzijn en overlijden als de blootstelling voortduurt. Jaarlijks vallen in Nederland door koolmonoxide-ongevallen tenminste 5 a 10 dodelijke slachtoffers en enkele honderden gewonden.1
1. Onderzoeksraad voor Veiligheid, 18 november 2015 Koolmonoxide, Onderschat en onbegrepen gevaar.

Bekijk hier het hele document: